януари 25, 2021

Обезщетение при смърт след трудова злополука

Този тип обезщетение е най-голямо от всички обезщетения при трудова злополука (лека, средна и тежка телесна повреда). Право на такова обезщетение имат деца, съпруг/съпруга, родители или пък хора, които са осиновили починалия или пък са съжителствали с тях. Важно е да се знае кои документи са нужни за вземането на това обезщетение, условията и местата, които трябва да посетим.

Какви са условията, за да можем да вземем обезщетение при смърт на близък?

финансово обезщетение и кръвнина при смърт при трудова злополука

Най-важното условие, за да се получи обезщетение след смърт при трудова злополука е загиналото лице да се е осигурявало по Кодекса за социално осигуряване. Няма значение за какво се е осигурявало лицето, то неговите роднини и близки имат право на обезщетение по закон. Има и изискване към това условие, което е- размера на последната вноска по осигуряването (последния 1 месец) да е внесена.

Какъв е размерът на обезщетението при смърт?

Определянето на размера на обезщетението става според Закона за бюджета за всяка календарна година. Това означава, че сумата се разделя на равни части между всички, които са предявили искане за обезщетение.
В случай, че има лица, нежелаещи да получат обезщетение, а имат право, то обезщетението се разделя пропорционално между останалите предявили иск. Ако някое лице, което не е искало да получава обезщетение, но след определен срок иска да получава, то този срок трябва да е максимум 3 години след случилото се, като това се определя според Кодекса за социално осигуряване.

Необходими документи за получаването на еднократно обезщетение при смърт след трудова злополука:

Документ за самоличност, за да се направят необходимите справки;

Заявление-декларация по образец;

Приложение 17 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;

Къде трябва да подадем документите, за да можем да получим обезщетение?

Заявлението-декларация, което е споменато по горе в нужните документи трябва да се подаде в териториалното поделение на НОИ от всяко лице, което иска да получи обезщетение. Подаването става лично или чрез упълномощено лице, или пък по електронен път, като това е по-лесният и бърз начин. От териториалното поделение изпращат всичко до осигурителя, който ще изплаща обезщетението.

Какво става, ако има грешки в подадените документи?

Когато има липсващи или сгрешени документи, които са свързани с определянето на размера на обезщетението или с обстоятелствата на случилото се, ТП на НОИ ще Ви уведомят в срок от 7 работни дни от представянето на документите. С връщането на документите, вие ще получите и указания за отстраняването на грешките или пък с информация за липсващите документи и откъде може да ги набавите.
Уведомяването може да стане чрез изпращане на писмо до подаден от ваш точен адрес, чрез електронно писмо или пък с телефонен СМС до подадения от вас телефонен номер. Ако няма възможност да се свържат с вас, то начините за уведомяване се свеждат само до съобщение в териториалното поделение, в интернет страницата на НОИ или пък в общината/кметството.
След като сте получили обратно документите си и вече сте ги коригирали, то вие имате 7 работни дни от получаването да ги върнете обратно в ТП на НОИ. Ако това не се случи в този срок, обезщетението ще се определи върху наличните представени документи.

Как и кога става изплащането на обезщетението?

Изплащането на определените части от обезщетението стават в срок от 10 работни дни от представянето на документите (изрядни и валидни). Ако обезщетение се дължи на малолетни или непълнолетни лица, то се изплаща на техен представител (водещ се текущ настойник). Имайте в предвид, че може да получите и пълен отказ за получаване на обезщетение след смърт при трудова злополука по различни причини!

Целият процес на подаване на документи и получаване на обезщетение не е лесен и затова трябва да сте внимателни и да знаете някои неща, за да не правите грешки и да чакате излишно време!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram