януари 25, 2021

Обезщетение за смърт при настъпили ПТП

За смърт след ПТП право на обезщетение имат съпруг/съпруга, деца, родители или близки хора съжителствали със загиналият.
За да получите обезщетение за смърт след ПТП е нужно да знаете кои са необходимите документи, какъв е редът, по който се подават, къде се подават и към кого можем да се обърнем за помощ.

Правата ни след случилото се ПТП със загинал наш близък:

финансово обезщетение и кръвнина при смърт при трудова злополука


След вече случилото се ПТП се образува досъдебно производство срещу шофьора, причинил произшествието. Като наследници на починалото лице трябва да знаете, че имате право да участвате в това досъдебно производство, да отправяте искания и възражения, както и да упълномощавате адвокат, който да Ви представя в съда и пази вашите интереси.

Един от вариантите за получаване на обезщетение за смърт при ПТП е от шофьора, който е причинил произшествието. Всичко започва с внасянето на обвинителен акт от страна на прокуратурата и се преминава към съдебната част. Наследниците ще получат призовки и ще трябва да се явят на открито съдебно заседание по случая. Ако наследниците не искат да се явяват в съда, могат да упълномощят адвокат, който да брани интересите им. При този вариант има един недостатък, който е следният - лицето, което е извършили ПТП-то и е съдено може да няма финансовата обезпеченост да изплати сумата, на която ще бъде осъден. Това от някои адвокати се счита като недостатък, но според други не е проблем за потърпевшите, защото задължително ще получат парите по обезщетението.

Друг вариант за получаване на обезщетение за смърт след ПТП е предявяването на претенция при застрахователя където е била сключена полицата "Гражданска отговорност" на извършителя. Ако пък лицето не е направило такава застраховка, вие ще получите обезщетението от Гаранционния фонд.
За да получите обезщетение се подава заявление за заплащане на застрахователно обезщетение по застраховка "Гражданска отговорност" на извършителя. Като заявяващ иска може да се представи адвокат, друго упълномощено лице или пък наследник на пострадалото лице.
Трябва да се посочи номера на полицата, по която се претендира изплащането на обезщетението, датата, часа и мястото където се е случило ПТП-то. Обстоятелствата и причините за случилото се също трябва да се опишат задължително! (кратко начертаване на схема на събитието)
Посочването на размера на претенцията се основава върху болките и страданията, претърпени от наследниците/близките. Те също така имат право и да претендират за получаване на обезщетение в следствие на получени имуществени вреди като разходи за лечение и лекарства.
Трябва да се знае, че изплащане на обезщетение по "Гражданска отговорност" НЕ може да бъде изплатено, ако има предявени претенции в съда!

Какви документи трябва да си набавим, за да получим обезщетението?

 1. Акт за смърт;
 2. Удостоверение за наследници;
 3. Констативен протокол за ПТП с пострадали пътници;
 4. Заверено копие от влязла в сила присъда и наличните мотиви към нея;
  5 И на последно място удостоверение за банкова сметка, за да може да получавате застрахователното обезщетение;

Какъв може да бъде размера на изискваното обезщетение?

 • За непълнолетно дете сумите по застраховката са от 50 000 до 60 000 лева;
 • За пълнолетно дете сумите са от 30 000 до 50 000 лева;
 • За съпруг/съпруга сумите могат да варират от 40 000 до 60 000 лева.
 • При загинал родител сумите по застраховката са същите като при загинал съпруг или съпруга.
 • За всички други роднини сумата е 5000 лева, което е сравнително по-малко и в никакъв случай не покрива вредите;
  В някой от случаите паричното обезщетение може да се увеличи с до 75% над максималната описана сума по закон.

След като всички документи са приети и одобрени, между застрахователя и лицето, което ще получава обезщетението се сключва споразумение където се описва срока за изплащането на сумата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram