Вземете обезщетение при трудова злополука

Ние ще ви помогнем да вземете максималното обезщетение ако сте пострадали по време на работа. Потърсете ни за БЕЗПЛАТНА онлайн консултация!

Нужно е само да:

Вземете сега полагащото ви се обезщетение ако имате травма настъпила по време на работа ето как да заявите обезщетение лесно, бързо и Безплатно:

Пишете ни:

Нужно е само да се свържете с нас за Безплатна консултация чрез Viber, Whatsapp, Messenger и/или лична среща.

Заявете Обезщетение

Поискайте обезщетение сега. Полага ви се! Ние ще ви помогнем да вземете финансово обезщетение. Без скрити такси и предварителни хонорари!

Получете Обезщетение

Получавате максимално обезщетение в най-кратки срокове. Бързо, Лесно и 100% сигурно. Ние сме гарант за всеки поет случай!

Получете полагащото ви се обезщетение!

Знаете ли, че ви се полага финансово обезщетение ако сте пострадали по време на работа? Размерите на обезщетение зависят от степента на увреждане при средно телесно увреждане сумата стига до 100 000 лева! При тежка телесна или настъпване на смърт близките могат да получат до 500 000 лева обезщетение! Вземете го сега с наша помощ.

Какво да правим при трудова злополука

Претърпели сте трудова злополука на работното си място.
Ами сега?
Какво да правим?
Първо, потърсете правата си веднага.

Екипът ни ще ви помогне нужно е само да се свържете с нас

Екипът на obeshtetenie.com ще ви помогне да получите максимално обезщетение за нанесените ви при инцидента материални и нематериални вреди.
Нашата Асоциация за безплатна правна помощ на пострадали при ПТП и трудова злополука предлага водене на дела от ваше име, правни съвети и консултации на всеки пострадал.

Какви са правата ни при трудова злополука

Всички работодатели, служители и работници са длъжни да знаят своите права и задължения при трудова злополука.
Българските закони ясно регламентират процедурите и отговорностите, които задължително трябва да се спазват от всички. В повечето случай обаче работодателите гледат да не изплащат обезщетения или дават много занижени такива затова е добре да потърсите правата си.

Кой има право да получи обезщетение при трудова злополука?

Пострадалите имат правото да претендират за обезщетение при инцидент на работното място и правото да го получи от своя работодател, без значение дали има застраховка или не.

При какви случай можем да изискваме обезщетение:

Временната неработоспособност или трайно намалената работоспособност, която води до инвалидност, както и смърт, предизвикана от злополуката, са първото и най-важно условие за това.

Обезщетение при настъпила смърт

При смърт правото си на обезщетение трябва да заявят наследниците на починалия, най-често това са съпругата и децата му.

Запомнете:

Ако сте жертва на трудова злополука, вие имате редица гарантирани от закона права:
- на парично обезщетения за временната си неработоспособност;
- на парично обезщетение за трудоустрояването си;
- на персонална/наследствена пенсия за инвалидността си;
- на парична помощ при нужда от профилактични или рехабилитационни процедури;
- на еднократни помощи при смъртен случай.

Давността на случай при трудова злополука

Пострадали сте преди няколко месеца или години при изпълнение на трудовите си задължения но не сте получили полагащото ви се обезщетение? Не се притеснявайте свържете се с нас и ние ще ви помогнем да вземете финансово обезпечение стига да не са минали повече от 5 години.

Не подписвайте документи и не се съгласявайте на предложения!

За да можем да защитим максимално вашите интереси и да успеем да постигнем максимално обезпечение за вас е нужно да не подписвате каквито и да е споразумения и документи. Знаете ли, че 90% от случаите подписали споразумение или някакви документи са напълно прецакани от своя работодател>? Не се оставяйте да бъдете излъгани или подведени. Ние ще ви защитим!
вземете полагащото ви се обезпечение

Получете финансово обезпечение с наша помощ!

Какво е трудова злополука според закона?

Законът разпорежда какво трябва да се смята за трудова злополука.
Това е всяко едно внезапно увреждане на здравето, което се е случило в течение на работния процес и щом при инцидент е причинена временната неработоспособност, трайното намаляване на работоспособността или смъртта на работник или служител.
За трудовисе приемат и злополуките, които са се случили по ежедневния маршрут от и до работното място на пострадалия до дома му, обичайното му място за хранене през работно време и мястото, където получава работната си заплата.
Трудова злополука имаме и тогава, когато инцидентът е настъпил поради небрежност на работник/служител. 
Подобни инциденти са рискови и за работник, и за служител, и за самия работодател.
Затова и двете страни в инцидента трябва да се стремят да го предотвратят на всяка цена. Работникът – защото той ще пострада, работодателят – защото ще дължи обезщетение на работника, а тези обезщетения често са доста солени.

Какви са отговорностите на работодателите?

Работодателите носят имуществената отговорност за вредите за работника, довели до временната му неработоспособност, до трайната му неработоспособност или до смъртта му.
Те не могат да се освободят от тази отговорност по никаква причина, каквато и да е било тя. 
Тази отговорност е за всяка една причинена на пострадалия работник имуществена или неимуществена вреда или за неговата смърт.
Имуществени са вредите заради претърпените загуби като таксите за лечението, както и заради пропуснатите ползи като разликата между получаваното досега заплащане на пострадалия и получаваните по линия на общественото осигуряване помощи.
Неимуществени са вредите за пострадалия работник или служител, както и от близките и роднините, които са довели до болка и страдание.
В случаите, при които самият работник е допуснал небрежност, довела до злополуката, работодателят носи отговорност, която се намалява според процентите за съпричиняването на този работник.
Смята се, че небрежността се води за груба, когато пострадалият е осъзнавал, че може да причини вреди, предвиждайки възможността да настъпи дадения инцидент, смятайки, че може да го предотврати.
Заради всичко това във всяка една фирма или производствено предприятие правят периодично инструктаж за спазване на условията за безопасност на работа, стараейки се превантивно да предотвратят опасността от евентуални трудови злополуки, а при някои рискови дейности този инструктаж е ежедневен в началото на всеки работен ден.

Как се определят обезщетенията и пенсиите при трудови злополуки?

Всички работници и служители се осигуряват непременно за трудови злополуки, без значение какъв е характерът на тяхната работа, начините на тяхното заплащане или източниците на финансирането.
При всеки отделен случай обезщетенията се определят персонално съобразно всички последици от настъпилия работен инцидент.
Временната неработоспособност на пострадалия води до правото му на обезщетението по линия на краткосрочното държавно-обществено осигуряване, а размерът му е 90% от получаваната среднодневна брутна заплата до момента или среднодневния му осигурителен доход, на който са внасяни или се дължат законовите осигурителни вноски.
Трайно намалената работоспособност от 50% и повече от 50% на работника му дава правото на компенсации по линия на дългосрочното държавно-обществено осигуряване и това е пенсията за неговата инвалидност породена от трудовата злополука.
Ако инцидента е довел до смъртта му, близките и наследниците на пострадалия получават еднократни помощи и наследствена пенсия.
Задължителното застраховане на работниците и служителите срещу „Трудова злополука“ е гарантирано от закона.
Свържете се с нас
pencilwheelchairsmilehourglassthumbs-uppointer-right linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram