януари 25, 2021

Блог

юни 22, 2021
Какво да правим при трудова злополука?

Не можем да кажем, че трудовите злополуки са зачестили или пък не са толкова често срещани, но едно е сигурно… че те се случват всеки ден. Никой не може да бъде сигурен, че няма да му се случи точно на него. Затова трябва да знаете какво да направите при случила се трудова злополука, да знаете […]

Вижте още
януари 25, 2021
Обезщетение за смърт при настъпили ПТП

За смърт след ПТП право на обезщетение имат съпруг/съпруга, деца, родители или близки хора съжителствали със загиналият.За да получите обезщетение за смърт след ПТП е нужно да знаете кои са необходимите документи, какъв е редът, по който се подават, къде се подават и към кого можем да се обърнем за помощ. Правата ни след случилото […]

Вижте още
януари 25, 2021
Обезщетение при смърт след трудова злополука

Този тип обезщетение е най-голямо от всички обезщетения при трудова злополука (лека, средна и тежка телесна повреда). Право на такова обезщетение имат деца, съпруг/съпруга, родители или пък хора, които са осиновили починалия или пък са съжителствали с тях. Важно е да се знае кои документи са нужни за вземането на това обезщетение, условията и местата, […]

Вижте още
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram