юни 22, 2021

Какво да правим при трудова злополука?

Не можем да кажем, че трудовите злополуки са зачестили или пък не са толкова често срещани, но едно е сигурно… че те се случват всеки ден. Никой не може да бъде сигурен, че няма да му се случи точно на него.

Затова трябва да знаете какво да направите при случила се трудова злополука, да знаете какви са вашите права след това и къде може да ги потърсите. При настъпила трудова злополука, вие имате право на парично обезщетение, за което трябва да подадете иск.

Какво ще рече това "трудова злополука"?

Най-общо казано, трудова злополука е внезапно случило се увреждане на здравето на работник, което трябва да се е случило по време на работният ден и при извършване на дадена работа. Трудова злополука е и злополука, която се извърша след работния ден при извършване на работа дадена от шефа на фирмата или предприятието.

видове трудови злополуки

Трябва да знаете, че трудова злополука е и злополука случила се по път към работното място, при връщане към вкъщи от работното място и дори до мястото да получаване на заплата или възнаграждения.

видове трудови злополуки

!!! Няма значение в какъв часови диапазон преди или след работа се е случила злополуката, но има едно условие, което е- злополуката да е станала по обичайният път на работника при отиване и прибиране от работа !!!

Какво да правим, ако станем свидетели на трудова злополука?

Ако сме свидетели на случила се трудова злополука, то вие на първо място трябва да окажете първа помощ. При по сериозен случай трябва да потърсите спешна помощ или дори да закарате пострадалият в болница. Важно е и да обезопасите мястото на злополуката, за да се ограничи достъпа до него и да бъдат запазени следите.

При смърт настъпила в следствие на трудова злополука трябва да се обадите и на полицията, да уведомите вашият работодател и да запазите най-вече спокойствие, което е много важно в такива ситуации.

Ще ни търсят ли за показания, ако сме свидетели на трудова злополука?

Разбира се! Това е нужно, за да се установи какво се е случило, как е станало и защо е станало. Вашите показания ще бъдат взети както устно, така и писмено. Освен от вас, показания ще бъдат взети и от още няколко човека- този оказал първа помощ и от ръководителя. В писмените показания трябва да напишете вашите имена, заеманата от вас длъжност, в коя фирма работите, свободен текст с показанията, вашето ЕГН, датата и подписът, който удостоверява всичко написано.

Дано на никого не му се случва трудова злополука или пък да става свидетел на такава, защото здравето на всеки един от нас е на първо място. Хубаво е да знаете как се прилага първа медицинска помощ, защото това може да спаси нечии човешки живот.
При нужда от помощ след претърпяна трудова злополука е добре да потърсите добър адвокат при трудова злополука, който да ви помогне с всичко.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram