юли 27, 2022

Получаване на обезщетение след претърпяно ПТП

Пътните транспортни произшествия са непредвидени и все по-често случващи се у нас, а и по целия свят с много невинни жертви. Колкото и добре да караме и по правилата, то никой не е застрахован, че няма да бъде участник в ПТП.

Когато сте участник в пътно транспортно произшествие е важно да запазите спокойствие, хладнокръвие и да се опитате да помогнете на всеки един пострадал без да напускате мястото на произшествието, ако това не се налага.

Кой и кога има право на обезщетение след претърпяно ПТП?

Право на обезщетение има всеки един увреден в резултат на претърпяното пътно произшествие, но не и виновният за настъпването на ПТП-то вода дори и неговите наследници, ако той е починал. За увредено лице в следствие на претърпяно ПТП може да се счита:

  • водачът на автомобила, който НЕ Е виновен за настъпилия инцидент;
  • пътник в автомобил, участвал в ПТП-то. (обезщетение може да получи и пътник, който е бил в автомобила, причинил произшествието);
  • пешеходец;
  • велосипедист;
  • и друго лице, което по някакъв начин е участвало в пътно транспортното произшествие;

При настъпила смърт на участник в ПТП, то неговите наследници могат да предявят иск за получаване на обезщетение за смърт в следствие на претърпяно ПТП. Обезщетение може да получат съпруг/а, родители, деца, братя, сестри, дядовци, баби и внуци.

За кои вреди от ПТП се дължи обезщетение?

Всеки на когото се полага обезщетение може да получи такова въз основа на имуществени и неимуществени вреди.

Имуществените вреди са свързани с всичко около разходите за лечението след претърпяното ПТП. В това число вие може да получите и обезщетение за разходите, свързани с предявяването на претенция пред застрахователя, съдебните разноски и адвокатски хонорар.

Неимуществените вреди се изразяват в болките и страданията, които са причинени във връзка с настъпилото пътно транспортно произшествие. При неимуществените вреди е малко по-сложно определянето на размера на обезщетението, който да получи пострадалият участник.

Какви документи са нужни за получаването на обезщетение след ПТП?

При настъпване на пътно транспортно произшествие мястото на случилото се ще бъде посетено от компетентните органи, които ще издадат нужните документи за удостоверяване на виновните и пострадалите. Тези документи е задължително да ги пазите, за да може да докажете, че вие или ваш роднина/приятел е пострадал в следствие на това произшествие.

Констативният протокол е един от документите, който трябва да имате в наличност и да го пазите, защото е много важен. В него са описани травмите, които са причинени от произшествието като фрактури, кръвоизливи, охлузвания и др. Хубаво е да се настоява да бъдат описани всички наранявания в този протокол, защото много често се пропускат малките травми и по този начин вашето обезщетение ще намалее драстично.

Медицинските и счетоводни документи също трябва да бъдат пазени, за да може да получите адекватно обезщетения! Въз основа на медицинските документи, които имате ще бъде направена съдебно-медицинска експертиза, която ще докаже вашите травми, необходимите неща за вашето възстановяване и нужното време за възстановяването.

Счетоводните документи трябва да се събират и пазят. Те биват фактури, касови бонове и други, като те удостоверяват за направените разходи поради претърпяното ПТП. Тези разходи могат да са свързани с лечение, закупуване на лекарства, рехабилитации, използване на погребални услуги и други.

Като съвет можем да ви дадем следното:

Ако ще предявявате иск за обезщетение след претърпяно ПТП е добре да се въоръжите с много търпеливост и нерви. За да си спестите нервите, вие може да потърсите помощ от добър адвокат при ПТП, който ще ви помогне с подготовката на всички нужни документи и получаването на възможно най-високо и справедливо обезщетение, което ви се полага.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram